POLAND HVAC-R TRADE DELEGATION
7 May | 2019
Tuesday
Warsaw / Poland
Please contact : isib-pr@oaib.org.tr
31.12.2018

POLAND HVAC-R TRADE DELEGATION

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde yeterli sayıda katılımcı olması durumunda 7-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Polonya- Varşova’ya yönelik “İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti” organize edilecektir.

Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında, Türk ve yabancı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edilecektir. Bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde firma başına düşen katılım payı 863.-USD’dir. (Uçak, program kapsamındaki transferler, B2B hizmetleri ve tek kişilik odada kişi başı konaklama dahil) Anılan heyete katılmak isteyen firmaların, aşağıda verilen banka hesap numarasına “Polonya- Varşova İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım Payı” yazdırarak 863.-USD katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte ekte yer alan formları en geç 18 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar oaib-pr@oaib.org.tr adresli elektronik postamıza iletmeleri gerekmektedir.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Akbank – Gaziosmanpaşa Şubesi 663 Şube Kodu IBAN No USD: TR10 0004 6006 6300 1000 104832

EK C-2 Katılımcı Firma Bilgi Formu

EK C-3 Katılımcı Firma Talep Yazısı

EK C-7 Taahhütname

Share

a