İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti

İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
organizatörlüğünde yeterli sayıda katılımcı olması durumunda 21-28 Nisan 2019 tarihleri
arasında Peru- Kolombiya’ya yönelik “İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti” organize edilecektir.

Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında, Türk ve yabancı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edilecektir.

Bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde firma başına düşen katılım payı 2150. USD’dir. (Uçak, program kapsamındaki transferler, B2B hizmetleri ve tek kişilik odada kişi başı konaklama dahil)

Anılan heyete katılmak isteyen firmaların, aşağıda verilen banka hesap numarasına “İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım Payı” yazdırarak 2150. USD katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte ekte yer alan formları en geç 15 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar oaib-pr@oaib.org.tr adresli elektronik postamıza iletmeleri gerekmektedir.

 

Peru Kolombiya Sirküler

EK C-2 Katılımcı Firma Bilgi Formu

EK C-3 Katılımcı Firma Talep Yazısı

EK C-7 Taahhütname