Polonya Sektörel Ticaret Heyeti

Polonya Sektörel Ticaret Heyeti

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde yeterli sayıda katılımcı olması durumunda 7-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Polonya- Varşova’ya yönelik “İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti” organize edilecektir.

Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında, Türk ve yabancı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edilecektir.

Bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde firma başına düşen katılım payı 863.-USD’dir. (Uçak, program kapsamındaki transferler, B2B hizmetleri ve tek kişilik odada kişi başı konaklama dahil)

Anılan heyete katılmak isteyen firmaların, aşağıda verilen banka hesap numarasına “Polonya- Varşova İklimlendirme Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım Payı” yazdırarak 863.-USD katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte ekte yer alan formları en geç 18 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar oaib-pr@oaib.org.tr adresli elektronik postamıza iletmeleri gerekmektedir.

 

EK C-2 Katılımcı Firma Bilgi Formu

EK C-3 Katılımcı Firma Talep Yazısı

EK C-7 Taahhütname